De dag, door Uwe gunst ontvangen

Voorspel + 2+2 verzen


C.C. Scholefield (1839-1904)

C.C. Scholefield (1839-1904)


De dag, door Uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ít licht en ít duister maakt.
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al Uw schepselen zich buigen
voor Uwe liefdí en majesteit.

Bron: UM205,W519 John Ellerton, J. van der Waals (1868-1922)


Geduldig Lam / Jacobus Revius (1586-1658) - ZL112Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact