Dankt, dankt nu allen God

Voorspel + 2+1 verzen


Johann Crüger (1598-1662)

Johann Crüger (1598-1662)


Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen!
Van Hem is 't heug'lijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaan.
Hij, d' eeuwig rijke God,
wil ons reeds in dit leven
Zijn vreed' en heilgenot,
als aan Zijn kind'ren geven.
Hij zal ons door Zijn Geest
vermeerd'ren licht en kracht,
en ons uit alle nood
verlossen door Zijn macht.
Lof, eer en prijs zij God
door aller scheps'len tongen,
op Zijne hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
de Vader en de Zoon,
die met de Heil'ge Geest,
Drie-enig God, steeds blijft,
en immer is geweest!

Bron: TZ17,UM17 Johannes Riemens sr. (1843-1908)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact