Blijf bij mij, Heer', want dí avond is nabij

Voorspel + 2+2 verzen

Blijf bij mij, Heer', want dí avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als andíre hulp mí ontbreekt, geluk mí ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!
Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt Uw trouwe, o blijf bij mij, Heer'!
ík Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts Uw gen‚ verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer', in nacht en zonneschijn!
Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer'.
Houd hoog uw kruis voor mijn verdonkírend oog,
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer', blijf mij nabij!

W.H. Monk (1823-1889) Bron: UM200, JH586, G282 H.F. Lyte (1793-1847)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.