Ach, blijf met Uw genade

Voorspel + 2+2 verzen

Ach, blijf met Uw genade,
Heer' Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!
Woon met Uw levenswoorden,
Verlosser, bij ons in,
en trek ons met de koorden
van Uwe zondaarsmin!
Ach, licht ons met Uw stralen,
Gij, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik'len op ons spoor!
Vervul met Uwe zegen
onz' armoe, rijke Heer',
en zend op onze wegen
Uw kracht en goedheid neer!
Ach, neem ons in Uw hoede,
Gij onverwinb’re Held,
en weer des satans woede
en ’s werelds boos geweld!
Ach, blijf ons met Uw trouwe
nabij, Heer, groot en goed,
op wien ons harte bouwe
met onbezweken moed!

M. Vulpus (1560-1615) Bron: UM169,W420 Josua Stegmann, Nicolaas Beets

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.