Ach, blijf met Uw genade

Voorspel + 2+2 verzen


M. Vulpus (1560-1615)

M. Vulpus (1560-1615)


Ach, blijf met Uw genade,
Heer' Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!
Woon met Uw levenswoorden,
Verlosser, bij ons in,
en trek ons met de koorden
van Uwe zondaarsmin!
Ach, licht ons met Uw stralen,
Gij, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik'len op ons spoor!
Vervul met Uwe zegen
onz' armoe, rijke Heer',
en zend op onze wegen
Uw kracht en goedheid neer!
Ach, neem ons in Uw hoede,
Gij onverwinb’re Held,
en weer des satans woede
en ’s werelds boos geweld!
Ach, blijf ons met Uw trouwe
nabij, Heer', groot en goed,
op wien ons harte bouwe
met onbezweken moed!

Bron: TZ2,UM169,W420 Josua Stegmann, N. Beets (1814-1903)


Een Kindje werd geboren / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ1
Nu daagt het in het oosten / Johannes Riemens sr. (1842-1908) - TZ71,UM26,W111
Heilig Avondmaal / Karlo Reiziger - ZL10Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact